Met je leerlingen naar de film!

2017-2018

Cafard

Jan Bultheel - België, 2015

Doelgroep(en):
SO 3e graad

Genre(s):
Animatie

Thema(s):
Historische context
Gezin en familie
Onderdrukking
Oorlog
Sport en zelfexpressie
Ziekte en verlies
Vriendschap en liefde
Waar gebeurd
Identiteit (ik en de wereld)
Mishandeling
Burgerzin
Conflicthantering
Weerbaarheid

Nederlands gesproken (West-Vlaams dialect) / Frans en Russisch gesproken (Nederlands ondertiteld)
85 min.

Links:
filmfiche

1914. Worstelaar Jean Mordant wint in Argentinië het wereldkampioenschap. Thuis in Oostende wordt zijn dochter aangerand door Duitse soldaten. Als Jean het nieuws verneemt, besluit hij zich te wreken en sluit zich aan bij het leger om de strijd tegen de Duitsers aan te gaan. En zo maakt hij deel uit van de ACM-devisie, de eerste echte tankeenheid. Na Oostende belandt hij in De Panne en voor hij het weet zet deze divisie koers richting Rusland en brengt die hem uiteindelijk de halve wereldbol over. Zijn aangrijpende reis zal zijn wereldbeeld voorgoed veranderen.

De verhaallijn van Cafard is realistisch en historisch relevant. Heel wat Amerikaanse films over de Eerste of Tweede Wereldoorlog zijn toch nog steeds heel patriottistisch en tonen hoofdpersonages die als grote helden voor hun land vechten. Dat heeft Cafard alvast niet. Deze film toont veel meer het beeld van de smerige, ellendige oorlog met personages die vooral bezig zijn met overleven en die eigenlijk terug naar huis willen. Een veel correcter beeld! Er komen bovendien in de zijlijn heel wat verhalen aan bod van aan en achter het front, elementen die vaak onderbelicht worden als het om de WOI gaat (de pogroms, de bezetting, de Spaanse griep, de Oktoberrevolutie…).
Cafard is zowel een historische als een artistieke uitdaging voor je leerlingen. De sobere animatiestijl (weinig details, sober kleurgebruik en schijnbaar vluchtig gekrabbelde personages) zorgt ervoor dat de klemtoon automatisch op het verhaal wordt gelegd. In Cafard wordt alles tot de essentie herleid. Het West-Vlaamse dialect zorgt tevens voor sappige dialogen.

Regisseur of acteur te gast in de klas!
Filmregisseur Jan Bultheel en acteur Maarten Ketels (Guido in de film) komen met plezier naar de filmzaal om over hun rol bij het maken van deze film te vertellen.
Vóór de film krijg je ook een making of filmpje te zien waarin je ziet hoe de echte acteurs hun rol vertolken in lege decors. Nadien werd met de techniek van ‘motion capture’ animatie toegevoegd op deze beelden zodat zowel de personages als de decors vorm kregen. Deze techniek werd bijvoorbeeld ook toegepast bij Avatar.

Een gast uitnodigen kost € 165 (excl. BTW en verplaatsingskosten). Voor meer info en reservaties mail naar manon@lesseninhetdonker.be.

Tip voor West-Vlaamse scholen
Scholen uit West-Vlaanderen kunnen de helft van de kosten voor een filmbezoek en nabespreking terug vorderen via een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen. Het subsidiereglement lees je hier.

Cafard

Jan Bultheel - België, 2015

Educatief:

LESMATERIAAL

Een opvallende titel in ons filmprogramma voor 2016-2017, want Cafard wordt na z’n succesvolle passage van vorig schooljaar hernomen.

Bekijk hier de preview van de lesmap.

De lesmap bij de film CAFARD werd gemaakt i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen
De lesmap bevat een rijke bron aan informatie over het maken van de film, maar ook veel historische achtergrond en duiding. De opdrachten zijn erg divers en er is een speciaal luik voor leerkrachten BO.

ALS VOORBEREIDING OP DE FILM ONTWIKKELDE DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VOLGEND MATERIAAL:
Educatief filmproject 14-herd18 op tablet: Het tabletproject neemt speciaal voor de film Cafard ‘Constant Le Marin’ (de worstelaar waarop hoofdrol Jean in de film werd gebaseerd) op als personage in het project. Beschikbaar in het najaar. Meer info rond het filmproject vind je hier.
Nooitmeeroorlog met profielpagina’s van leden van het ACM-korps: Speciaal voor BSO/TSO/BuSO werd aan de website www.nooitmeeroorlog.be een onderdeel ‘Cafard’ toegevoegd. Naast de getuigen Emiel en Emma voor het kleuter en Jérome Seynhaeve voor het lager, kan je nu 6 extra getuigen terugvinden die aan de hand van profielpagina’s hun ervaringen delen omtrent hun wereldreis met het ACM-korps.